Parsel bach….

  • Chwefror 27, 2013 - robphillips

2013-02-27 12.15.30

Daeth y bocs hwn o Brifysgol Cerdydd y bore ‘ma. Mae’n cynnwys;

  • Archifau’r bardd Edward Thomas
  • Llawysgrifau Morfydd Owen manuscripts
  • Deunydd o archifau Prifysgol Caerdydd
  • Papurau newydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
  • Llyfr teithio Frith-Beard
  • Adroddiadau blynyddol swyddog meddygol Caerdydd
  • Pamffledi Salisbury
  • Adroddiadau Swyddogion Ysgol
  • Adroddiadau Swyddogion y Borthladd

Mae’r eitemau wrth gwrs wedi cael eu digido gan Brifysgol Caerdyddar gyfer y prosiect ac mae nhw wedi cyrraedd y Llyfrgell Genedlaethol o flaen amer.