Dethol cynnwys

 • Mehefin 21, 2012 - robphillips

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio ar ddewis cynnwys ar gyfer y prosiect. Mae deunydd yn dod o bob un o’r partneriaid, ac yn amrywio o ran fformat. Rydym yn bwriadu cynnwys deunydd archifol, llyfrau a chyfnodolion, llawysgrifau, deunydd clyweledol, lluniau a phapurau newydd fel rhan o’r adnodd ar-lein a gofynnwyd i’r partneriaid i gyd adnabod eitemau o’u casgliadau i’w cyfrannu.

Fel sy’n arfer digwydd yn sefyllfaoedd fel hyn, mae llawer gormod o ddeunydd i’w cynnwys, felly bu’n rhaid i ni dethol . Er enghraifft, yn achos y papurau newydd roedd yn rhaid ystyried pob teitl cyn penderfynu ar restr derfynol. Roedd yn rhaid inni gadw nifer o ystyriaethau mewn cof, ac rydym wedi ceisio a chadw cydbwysedd daearyddol, gwleidyddol ac ieithyddol yn y rhai i’w cynnwys. Felly, mae nifer o deitlau yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal â nifer gyda chynnwys yn y ddwy iaith. Mae papurau newydd o bob ardal o Gymru, ac enghreifftiau o safbwyntiau ceidwadol, rhyddfrydol, radicalaidd, sosialaidd a chrefyddol. Wrth lunio’r rhestr, gofynnwyd am fewnbwn oddi wrth academyddion, felly gobeithio bod detholiad addas o bapurau newydd gyda ni erbyn hyn. Er gwybodaeth, dyma’r teitlau rydym wedi dewis; fe all y rhestr derfynol newid wrth gwrs yn sgil ystyriaethau megis hawliau.

 • Aberdare Leader
 • Abergavenny Chronicle
 • Abergavenny Mail
 • Adsain
 • Amman Valley Chronicle
 • Baner ac Amserau Cymru
 • Barmouth and County Advertiser
 • Barry Dock News
 • Brecon & Radnor Express
 • Brecon County Times
 • Y Brython (Lerpwl)
 • Cambria Daily Leader
 • Cambrian News
 • Carmarthen Journal
 • Carmarthen Weekly Reporter
 • Y Clorianydd
 • Y Cymro
 • Y Darian
 • Denbighshire Free Press
 • Dinesydd Cymreig
 • Y Drafod
 • Y Drych
 • Y Dydd
 • Y Genedl
 • Flintshire Observer
 • Glamorgan Gazette
 • Y Goleuad
 • Gwyliedydd Newydd
 • Haverfordwest and Milford Haven Telegraph
 • Herald Cymraeg
 • Herald of Wales
 • Llais Llafur
 • Y Llan
 • Llanelli Star
 • Llangollen Advertiser
 • Monmouth Guardian
 • North Wales Chronicle
 • The Pioneer (Merthyr Tudfil)
 • Seren Cymru
 • South Wales Weekly Post
 • Y Tyst
 • Yr Udgorn