Mae'r pennawd yn cynnwys y delweddau canlynol: 'Anibyniaeth sydd yn galw am ei dewraf dyn' [1914-1918] (Cyhoeddwyd gan y Parliamentary Recruiting Committee, Llundain -Poster rhif. 148; Argraffwyd gan Roberts & Leete Ltd. Llundain WT. 16434/763). Llythyrau a ysgrifennwyd gan y Capten David Jones (1893-1916) at ei fam yn Llanio, Ceredigion, a roddwyd i'r Llyfrgell gan ei chwaer, Mrs E. M. Rees, Llanbedr Pont Steffan, 1994. Llyfrau Ffoto 988, Yr Aifft, 1917. Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Rhestr lawn o gynnwys i’w digido fel rhan o’r brosiect

  • Ionawr 22, 2013 - robphillips

Dyma restr llawn o ddeunydd i’w digido fel rhan o’r prosiect. Mae’n ddogfen byw, ac nid ydym wedi clirio hawliau ar gyfer pob eitem eto, felly mae’n bosibl bydd newidiadau.

Mae’r manylion yn gywir ar 7 Chwefror 2013

Rhestr cyfredol 2-13-02-07 Cymraeg – Dogfen PDF