Dyfodol Cadwrfeydd Digidol Yng Nghymru

The Future of Welsh Repositories

Rhan ddifyr o fy ngwaith ar y prosiect Rhyfel Byd 1914-1918 a’r profiad Cymreig yma yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw’r gwaith o ymchwilio mewn i ac ysgrifennu adroddiad ar ddyfodol cadwrfeydd digidol yng Nghymru. Wedi ymdrech ddiwyd gan y sawl a gyfrannodd at y gwaith, rwy’n falch cyhoeddi bod yr adroddiad yma bellach ar gael i bawb i’w ddarllen. Mae’r adroddiad yn cynnwys arolwg o’r adnoddau cadwraeth digidol sy’n bodoli yng Nghymru yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â’r datblygiadau ry’n ni wedi’u gweithredu fel rhan o’r prosiect Rhyfel Byd Cyntaf. Ry’n ni hefyd wedi awgrymu sut y gellir gwella ar y ddarpariaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd wrth i ni edrych tua’r dyfodol. Mae’r adroddiad yn mynd ati i ateb y galw sydd yna i lenwi’r bwlch cadwriaethol sy’n bodoli o fewn cyfundrefnau sydd heb systemau na threfniadau cynnal a chadw, megis archifdai ac amgueddfeydd lleol. Ry’n ni’n trafod sut y gall cadwrfa ganolog fod o fudd i sefydliadau o’r fath. Dwi’n gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad ac y byddwch yn gweld budd ynddi, ac wrth gwrs, peidiwch oedi i gysylltu â ni os oes ganddoch unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

Sylwadau ar gau.