Diweddariad – 1 Awst 2013

Unwaith eto, mae wedi bod yn fis prysur.

  • Mae’r gwaith metadata disgrifiadol wedi gorffen ac mae’r cynnwys i gyd yn barod i’w amlyncu.
  • Mae’r gwaith ar y deunydd sain wedi gorffen, ac mae’r trawsysgrifau erbyn hyn ar y wefan brawf.
  • Mae’r trydydd llif gwaith ar gyfer amlyncu deunydd yn weithredol, ac rydym yn profi’r llif gwaith olaf – llif gwaith deunydd archifol – ar y system byw. Mae’r llif gwaith hon yn llawer mwy cymhleth ond mae llawer o brofi wedi digwydd eisoes ar y system brawf. Mae’r gwaith o amlyncu deunydd trwy’r pedwar llif gwaith arall yn mynd yn ei flaen.
  • Rydym ar fin cyhoeddi hysbyseb yn y wasg sy’n gofyn am wybodaeth am ddeiliaid hawlfraint.
  • Rydym wedi cynnal y sesiwn arbrofi cyntaf ar y rhyngwyneb; ac rydym wedi gwneud cwpl o newidiadau i’r ffordd mae’r strwythur archifol yn cael ei arddangos o ganlyniad. Mae arbrofi pellach mis yma ac ym Mis Medi.
  • Mae’r timoedd metadata a sganio wedi ymweld ag Archifdai Morgannwg a  Chonwy yn y mis diwethaf er mwyn paratoi a sganio deunydd o gasgliadau Archifdai Morgannwg, Gwent, Conwy a Sir y Fflint. Mae mwy o waith i’w wneud yn Archifdy Conwy a byddwn yn paratoi i amlyncu’r data ym mis Medi.
  • Ac yn olaf, rwyf yn trosglwyddo’r awenau ar y prosiect a symud ymlaen i swydd wahanol o heddiw ymlaen. Mae tîm gweithgar, brwd a phrofiadol yn parhau gyda’r gwaith i orffen y prosiect dros y misoedd i ddod.

Sylwadau ar gau.