Hedd Wyn

Ar 31 Gorffennaf 1917, 96 mlynedd yn ôl i heddiw, bu farw Ellis Humphrey Evans, ym Mrwydr Cefn Pilckem. Roedd yn dod o ardal Trawsfynydd a chafodd ei orfodi i ymuno a’r fyddin fel canlyniad i Deddf Gwasanaeth Filwrol 1916. Enillodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1917, ychydigo ddyddiau ar ol iddo farw.

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol eisoes wedi digido llawysgrif Yr Arwr, a enillodd y gadair ym Mhenbedw ym 1917, ond mae mwy o ddeunydd o Brifysgol Bangor wedi cael eu digido fel rhan o’r prosiect.

 

Sylwadau ar gau.