Casglu a rhannu’r profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf

  • Mawrth 5, 2013
  • Heb Gategori

Oes gennych chi lythyron, ffotograffau, cardiau post neu eitemau eraill yn berchen i rywun a fu’n byw yn ystod y cyfnod neu i’r sawl oedd ar faes y gad? Gobeithir casglu a chofnodi profiadau personol y Cymry a effeithiwyd gan y Rhyfel. Effeithiodd y rhyfel ar bawb; rhai fu’n ymladd, a’r rhai a arhosodd adref.

Os oes gennych chi eitemau sy’n berthnasol i unrhyw agwedd o fywyd yn ystod blynyddoedd y Rhyfel, plîs dewch â nhw i Ganolfan Celfyddydau Pontardawe ar y 12fed o Fawrth neu i Lyfrgell Aberhonddu ar y 14eg o Fawrth er mwyn i ni eu digido a’u rhannu.

ww1_pontardawe_m_hanner                              ww1_brecon_m_hanner

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y datganiad i’r wasg ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

Sylwadau ar gau.